Brist - Restaurants & Bars

Restaurants

Konoba Mala Mare

Konoba Porobilo

Riva

Gaga

Caffe & cocktail bar

Sidra, Pakline 36, tel.+385921310307, +385922561171

Kačićevi dvori, cocktail bar, Miošići 15,  tel.+38521699254