Kulturna baština

Mjesto Gradac je turistički centar TZ Gradac. Staro naselje je tu postojalo još u pretpovijesno doba, o čemu svjedoče kamene gromade iz brončanog i starijeg željeznog doba. U Antičko doba, na području Gradca se nalazio rimski Civitas Biston. Nekadašnje primorsko središte kolonije Narone, bilo je važno rimsko uporište na ovome području Jadrana. Primjerci rimskog novca, i dio vijenca monumentalne građevine iz perioda 2.- 3. stoljeća su pronađeni na lokalitetu Gradina.

U Srednjem vijeku je na području Gradca postojao stari grad Lapčan (Labinac), kojeg spominje i bizantski car Konstantin (Labineca). Gradac se pod današnjim imenom prvi put spominje 1649. godine. Ime je dano po utvrdi koja se nalazila na uzvisini iznad današnje crkve sv. Mihovila, sagrađenoj za vrijeme Kandijskog rata (1645. - 1669.). Sačuvan je crtež prikaza pomorsko-kopnene mletačko osmanlijske bitke kod Gradca godine 1666.

U napuštenom selu Čista iznad Gradca su ostaci napuštenih kuća stare autohtone arhitekture. Jedna od najstarijih očuvanih građevina na prostoru Gradca je kapela Sv. Paškvalina na brdu Plana. Uz staru župnu crkvu sv. Ante je mjesno groblje, a nova crkva, sv. Mihovila, je sagrađena 1852. Godine

Povijest prvih civilizacija na prostoru Brista bilježe grobovi koji su iz brončanog i željeznog doba. Ime mjesta potječe od stabla brijesta, a prvi je put zabilježeno 1571. godine. U starom selu je barokna crkva Sv. Margarite, sagrađena u XV. stoljeću. Od nje je sačuvana apsida s gotičkim svodom, uklopljena u ruševnu baroknu crkvu. U apsidi su nadgrobne ploče obitelji Kačić. Oko crkve su ostaci starog naselja i kamenih kuća. U jednoj od njih se prema predaji rodio Andrija Kačić Miošić. Brist je danas miran centar obiteljskog turizma na našem području.

Mjesto Podaca tvore tri zaseoka: Kapeć, Viskovića vala i Ravanje. O prvim naseljima na ovome prostoru TZ Gradac svjedoči nalaz izmlađeg kamenog doba, danas izložen u franjevačkom samostanu u Zaostrogu.

Na prostoru Podaca mnoštvo je arheoloških tragova iz perioda rimske vladavine (razbijena žara sa srebrnjakom rimskog cara Severa 193. - 211., komad zidine uz koju je pronađen kameni kapitel iz Srednjeg vijeka koji nalikuje kapitelima starohrvatskih crkava….)

U Podaci je sačuvana i starohrvatska crkva sv. Ivana s grobovima Kačića.

Zaostrog se prvi put spominje u pisanim dokumentima 1494. godine, no granitni ručni žrvanj iz mlađeg kamenog doba pronađen na brdu Viteru (iznad Zaostroga), svjedoči o starim civilizacijama. Mnogi antički spomenici na prostoru Zaostroga svjedoče o periodu Rimskog doba (reljef plesača i svirača frule u lirskoj narodnoj nošnji, reljef boga Mitre i dva nadgrobna spomenika).

Dolaskom Hrvata staro naselje dobiva ime Ostrog, a bizantski car Konstantin ga 950. godine spominje kao jedan od četiri utvrđena grada Paganije - Neretvanske kneževine (Mokrun, Berulija, Ostrog, Labinbetza). Srednjovjekovna utvrda Ostrog se nalazila visoko u brdu Špašnika, a kasnije se na sjeveru, pod brdom gradi novo mjesto, Zaostrog. U 17. stoljeću započinje naseljavanje uz morsku obalu, da bi se konačno stanovnici iz gornjeg naselja potpuno preselili uz more nakon 1962. godine.

Staro mjesto Zaostrog obilježile su tri crkve: stara gotička crkva sv. Barbare s grobljem na antičkom dijelu, crkvica sv. Roka iz 17. st., i novija crkva sv. Barbare iz 1872. godine. Uz te crkve su i tri kapelice: sv. Ante u selu iz 1893., Gospina na Kučinama iz 1911., te sv. Ilije na Prosiku iz 1894. godine.

Najvažniji spomenik na ovom području je franjevački samostan Svete Marije. Po legendi su ga u 14. stoljeću osnovali redovnici pustinjaci sv. Augustina. Napuštaju ga nakon pada Bosne 1463. godine. Godine 1468. naseljavaju ga franjevci iz provincije Bosne Srebrene, te u njemu djeluju do današnjih dana. 1640. godine generalni vizitator iz Rima proglašava ga najljepšim od svih samostana tadašnje provincije. Kameni natpis iznad glavnog ulaza u crkvu samostana je ispisan hrvatskim jezikom i pismom (Bosančica) iz 1589. godine. Samostan je u to doba bio poznato svetište koje je uvedeno u popis Gospinih svetišta širom svijeta, a imao je i značajnu prosvjetiteljsku ulogu. Tu su se održavale škole za odgoj svećenika, osnovna i humanistička škola, te gimnazija, filozofija i bogoslovija. Samostan posjeduje i bogatu knjižnicu s 20 000 knjiga i arhivski fond. U samostanu je stalni postav djela jednog od najpoznatijeg, do nedavno živućeg hrvatskog slikara, Mladena Veže (1916-2010). Među mnogim poznatim osobama hrvatske kulture koji su živjeli u Zaostrogu su i fra Andrija Kačić Miošić (koji je tu i umro), te fra Ivan Despot. Botanički vrt samostana krasi više od 250 biljnih vrsta...

Muzeji i spomenici

Zavičajna zbirka s Arboretumom
Zavičajna zbirka Gradac prikupljena je marom vlasnika, obitelji Andrijašević. Prikupljeni predmeti su pripadali tradicijskoj seoskoj kulturi Vrgoračke krajine i Gornjeg makarskog primorja te građanskom sloju priobalja-obiteljima pomoraca, iseljenika i ribara. Predmeti su se koristili u svakodnevnom životu te su bili u upotrebi tijekom 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća. Neposredno uz zbirku nalazi se prekrasan Arboretum, egzotični vrt s florom iz cijelog svijeta - mjesto mira i kontemplacije, mala pozornica ekskluzivnih ljetnih događaja
Kontakt:ivana.andrijasevic@gmail.com
021 697 561

Franjevački samostan u Zaostrogu
Zbirka etnografskih predmeta u Franjevačkom samostanu
U Franjevačkom samostanu u Zaostrogu čuva se nekoliko vrijednih zbirki, uključujući i etnografsku koja je i većim dijelom izložena. Predstavljen je svakodnevni život stanovnika Makarskog primorja.
Arhiv franjevačkog samostana
Arhiv franjevačkog samostana sadrži knjige i rukopise o povijesti samostana, kulturnih i privrednih prilika tog kraja. Knjige datiraju od 1468 do 1929 godine.
Kontakt: josip.bebicfra@gmail.com i branko.brnas@gmail.com
+385-21-629-200

Crkva sv. Margarite u Bristu
Crkva je građena 1751. godine na mjestu starije crkve koja je srušena. Od starije crkve ostala je apsida sa gotičkim svodom koja je ugrađena u noviju crkvu. Crkva je obnovljena 1986. godine. Ispred crkve nalazi se prvi od tri originalna odljeva skulpture fra Andrije Kačiča Miošića, rad najvećeg hrvatskog umjetnika, svjetski poznatog kipara Ivana Meštrovića.

Rodna kuća fra Andrije Kačića Miošića u Bristu
Stambena katnica pravokutnog tlocrta, dijelom ukopana u teren, izgrađena je iznad sela Brista. Tipološki kuća pripada utvrđenim stambenim kućama Makarskog primorja, a ima i memorijalni značaj, obzirom da se tu 1704. godine rodio hrvatski pjesnik i narodni preporoditelj fra Andrija Kačić Miošić, o čemu svjedoči spomen ploča postavljena 1934. godine na južno pročelje kuće.

Umjetnička ostavština Mladena Veže
Jedan od najvažnijih hrvatskih umjetnika 20. stoljeća, slikar i kipar Mladen Veža rođen je u Bristu, kojem je posvetio većinu svojeg umjetničkog opusa. Ističe se stalni postav njegovih slika u umjetničkoj zbirci samostana u Zaostrogu, i mozaik Život životu, smješten u centru Brista

Sklop kuća na obali u Bristu
Sklop kuća na obali sastoji se od tri stambeno-gospodarske kuće opremljene terasama i balkonima, u prizemlju kojih se nalaze svođeni arsenali. Po načinu gradnje, oblikovanju i kasnobaroknim stilskim odlikama kuće se mogu datirati u 18. stoljeće. Sačuvan je niz puškarnica, nastalih za potrebe obrane od gusara. Sklop kuća vješto objedinjuje stambeno-gospodarsku funkciju sa stilskim oblikovanjem i ladanjskim ugođajem. Prema tradiciji u jednoj od tih kuća boravio je fra Andrija Kačić Miošić.

Zgrada osnovne škole
Zgrada Osnovne škole u Bristu sagrađena je 1878. godine odlukom Dalmatinskog sabora, a na spomen pjesniku fra Andriji Kačiću Miošiću, o čemu govori i spomen ploča na južnom pročelju. Spada u red najstarijih školskih zgrada u Dalmaciji, te je odigrala značajnu ulogu prosvjećivanja tamošnjeg pučanstva još od vremena Hrvatskog narodnog preporoda. U zgradi i danas djeluje osnovna škola Gradac – Područna škola Brist, a ljeti i info ured Turističke zajednice

Crkva sv. Ivana u Podaci
Crkva je izgrađena u starom selu Podaca. Jednobrodna građevina predromaničkog je sloga, sagrađena u 11. – 12.st.

Kula u Podaci
Na istočnom ulazu u selo Podaca sagrađena je kula za obranu od Turaka i pod njom manji obrambeni podzid. Najstariji prikaz kule datiran je u 1666. godinu. Kula nepravilnog tlocrta građena je lomljenim kamenom u mortu. Kula nije sačuvana u punoj visini.

Ruralna cjelina Staro selo Podaca
Podaca se nalazi na padinama Biokova u Gornjem makarskom primorju na mjestu pogodnom za zaštitu. Na strmim liticama sa jugoistočne strane sela je kula iz 17. st. Glavno sastajalište mještana je “Štrada”, trg u sredini sela pored crkve.U selu je crkva sv. Ivana iz 12. – 13. stoljeća te barokna župna crkva iz 18. stoljeća. U Podaci su nađeni arheološki nalazi iz mlađeg kamenog, ilirskog, rimskog i starohrvatskog doba.

Crkva sv. Barbare
Crkva sv. Barbare na groblju naziva se u literaturi još i crkva sv. Bare, Stara crkva sv. Barbare, Grobljanska crkva i stara župska crkva. Crkva je sagrađena ispod sela u doba gotike i služila je kao župna crkva. U crkvi se čuvao triptih F. Naldija slikan temperom 1765. godine.Triptih je restauriran 90- tih godina i prenesen u zbirku franjevačkog samostana na obali.Crkva je opremljena jednostavnom kamenom oltarnom menzom na kojoj je slika „Polaganje u grob“ ulje na platnu novijeg datuma.

Art today
Podaca -likovna kolonija -UDRUGA ZA PROMICANJE I ZAŠTITU STARINA SELA PODACE "ŠTRADA"
Podaca- Tonći Alač, likovni umjetnik
Gradac - Teo Bilas – umjetnik, slikar i kipar
Gradac – Adna bakija Stanković, likovna umjetnica- kiparica, street art
Gradac – klapa "Viole" i ženski pjevački zbor "Gradac", muška klapa "Kačić"